STATICKÉ VÝPOČTY A  PROJEKTY STATIKY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB

   - statické výpočty, návrhy nosných konštrukcií stavby
   - projekt statiky stavby pre stavebné povolenie
   - realizačné projekty statiky stavby
   - dynamické výpočty, posúdenie na seizmické zaťaženie
   - statické posudky pre existujúce stavby